Onze coaching

 • Light Coaching van Ezycoach is online, laagdrempelig, toegankelijk en betaalbaar.
 • Light coaching wordt uitgevoerd door professionals uit de zorg, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
 • Deze professionals worden geselecteerd op basis van hun ervaring met het coachen van cliënten, studenten, leerlingen of medewerkers.
 • De coaches zijn hoogopgeleid, sociaal betrokken en zij coachen op not-for-profit basis voor Ezycoach.
 • De voortgang van ieder coachingstraject wordt periodiek geanonimiseerd geëvalueerd met een ondersteunend coach en op geregelde basis met intervisie besproken.
 • Zo is de kwaliteit van onze coaching altijd op hoog nivo.

Ezycoach methodiek: progressief coachen

 • Onze coaches helpen jou om betekenisvolle vooruitgang te bereiken.
 • Vooruitkomen in wat interessant en belangrijk voor je is.
 • Dat is een van de meest motiverende dingen die we als mensen kunnen meemaken.
 • Progressiegericht coachen is een verzameling van principes en technieken die helpen om door hen gewenste en bereikte vooruitgang inzichtelijk te maken en om ideeën op te doen voor hoe verder te komen.
 • De progressiegerichte aanpak ligt in het verlengde van praktische methoden zoals oplossingsgericht werken en wordt sterk gevoed vanuit wetenschappelijk onderzoek.


EzyCoach app: toegankelijk en veilig

 • Je hebt contact met jouw persoonlijke coach via de Ezycoach app. 
 • Deze is eenvoudig in gebruik en makkelijk te installeren op ieder apparaat en besturingssysteem.
 • Je hebt desgewenst op 100% anonieme basis contact met jouw coach.
 • De app van Ezycoach voldoet aan de hoogste internationale veiligheidsnormen en wij maken gebruik van private Discord servers. 
 • Zo is jouw privacy gegarandeerd.
 • Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over de wijze waarop Ezycoach jouw gegevens beveiligt. 


Wat doet Ezycoach NIET 

 • Ezycoach kan soms problemen op het vlak van geestelijke gezondheidszorg voorkómen.
 • Bij vermoeden van (ernstige) psychische klachten bij een coachee, waaronder een burn-out, is het beleid van Ezycoach om dat met je te bespreken en je te steunen bij het zoeken en contact leggen met een organisatie, die je professioneel de juist zorg kan bieden.
 • Bij voorbeeld: de huisarts of een arbeids- of gezondheidspsycholoog. 

Sociale verantwoording

 • Ezycoach is een handelsnaam van Stichting Online Light Coaching (SONLICO) statutair gevestigd te Groningen.
 • Met de introductie van light coaching door Ezycoach beoogt SONLICO op laagdrempelige wijze betaalbare coaching te organiseren, zodat deze voor alle Nederlanders toegankelijk kan zijn.
 • SONLICO is een vrijwilligers organisatie zonder winstoogmerk.
 • We werken met ervaren, hoogopgeleide professionals met een grote maatschappelijke betrokkenheid, die zich als vrijwilliger inzetten.
 • De coaches ontvangen een zeer geringe onkostenvergoeding van Ezycoach.
 • De voortgang van ieder coachingstraject regelmatig geanonimiseerd intern geëvalueerd.
 • Zo organiseren wij kwalitatieve hoogwaardige coaching voor een betaalbare prijs.