Algemene informatie over de coachomgeving

SONLICO werkt samen met Discord bij het realiseren van een overzichtelijke en veilige online coachomgeving.  De online coachomgeving van SONLICO is middels een applicatie (app) van Discord eenvoudig te installeren op ieder modern apparaat (desktop, laptop, tablet en smartphone) en besturingssysteem. Daarnaast is er ook een webversie van de online coachomgeving. In het gebruik voor de  coaching is Discord vergelijkbaar met WhatsApp. 

Een coachee heeft contact met de coache middels een besloten chatkanaal in de online coachomgeving. De  middels Ezycoach.nl verloopt vooralsnog alleen via text-only communicatie in de loop vanhet coachingstraject kunnen coachee en coach afspreken om audiovisuele mogelijkheden van de coachomgeving te gebruiken. 

Het integrale verloop - de chatgeschiedenis - van de coaching wordt bewaard gedurende het coachingstraject. Op verzoek van de coachee kan deze tussentijds worden verwijderd. In elk geval na afloop van de contractduur zal het tekstbestand definitief worden verwijderd. Deze kan dan ook niet meer door de betrokken coach worden ingezien. SONLICO hecht groot belang aan privacy en gegevensbescherming. Onze online coachomgeving voldoet aan hoge internationale veiligheidsnormen. Ook in onze dienstverlening is de bescherming van (bijzondere) persoonsgegevens sterk verankerd. Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over de wijze waarop SONLICO (bijzondere) persoonsgegevens beveiligt.

Hieronder vind je de instructies voor het inloggen en installeren van Discord. Jouw toegang tot de online coachomgeving van Ezycoach! Volg de instructies die passen bij het apparaat en besturingssysteem van jouw voorkeur. Ondervind je moeilijkheden bij het inloggen of installeren van Discord? Neem dan gerust contact op via sonlico-ezycoach@gmx.com. 


Installeer www.Discord.com op je mobiel of tablet

Registreer je bij Discord. Je kunt als naam een alias gebruiken, maar draag er zelf zorg voor dat de sonlico-ezycoach coördinator op de hoogte is van je alias en je naam, anders kan hij je geen toegang geven. Zeker als meerdere personen gebruik kunnen maken van je device is dubbele authentificatie aan te bevelen in het belang van de bescherming van coach en coachee!


Openen Discord:

Je ontvangt per mail een uitnodiging van de sonlico-ezycoach coördinator met een link. Open deze en je wordt in de applicatie naar de juiste besloten server geleid. De coordinator zal je toevoegen aan de juiste kanalen. Coaches en Coachees worden via een alleen voor hen beiden toegankelijk (en de beheerder) toegankelijk kanaal met elkaar in contact gebracht.