Coaches gezocht

Ezycoach-Sonlico is altijd op zoek naar nieuwe coaches die zich aangesproken voelen tot ons concept.

Wij zoeken voor dit vrijwilligerswerk personen met:

  • substantiële ervaring in coachende rollen als professional in de zorg, in sociaal maatschappelijk functies, onderwijs of het sociale domein in brede zin, of als leidinggevende, projectleider of adviseur
  • bekendheid en affiniteit met progressie gerichte coaching.
  • ruime levenservaring
  • een evenwichtige persoonlijkheid en in hoge mate geïnteresseerd in mensen
  • een team speler. 

Voor meer informatie over onze missie, visie en aanpak kijkt u op de site www.sonlico.nl of belt of appt met de coördinatorBij voorbaat dank!